Uitkering

Om recht te hebben op bijstand heeft een dak- en thuisloze een briefadres nodig. Dit adres kan aangevraagd worden bij de gemeente. Wanneer de dak- of thuisloze een briefadres of tijdelijke opvang heeft kan hij bijstand aanvragen in de eigen gemeente. Dit is beide online te regelen, zie hieronder voor de websites.

Vraag hier een briefadres aan.
Vraag hier een uitkering aan.

De hoogte van de bijstandsuitkering vanaf 1 januari 2020:

  • Jonger dan 21 jaar, geen kinderen: 246,79 netto per maand;

  • Jonger dan 21 jaar, met kinderen: 246,79 netto per maand;

  • 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd (met of zonder kinderen): 999,70 netto per maand;

  • Bij verblijf in een inrichting alleenstaand (met of zonder kinderen): 316,54 netto per maand.

https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/uitkeringen/informatie-over-bijstand/hoogte-bijstandsuitkering