Leger des Heils

Leger des Heils

Staat klaar voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen.


https://www.legerdesheils.nl/

Stadsteam herstel

Vanaf 27 jaar.

Herstart is de voordeur voor daklozen in Utrecht. Er is daarom een inloop en een opvang. Het Stadsteam Herstel helpt daklozen om passende zorg en opvang te vinden. De artsen en verpleegkundigen van Volksgezondheid bieden indien nodig medische zorg.

Het gaat hier om kortdurend verblijf van maximaal 18 dagen. Naast huisvesting staat ook werk centraal. Daarom zijn er werkcoaches actief om mensen toe te leiden naar passend werk.

Contactgegevens:
Tel. 030 - 286 96 55
Adres: Nieuwegracht 92
E-mail: info@stadsteamherstelutrecht.nl

Website: https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/inloopvoorziening

Enkeltje zelfstandig

Van 16 tot 23 jaar.

Bij enkeltje zelfstandig wordt er geholpen met het doorgroeien naar volledige zelfstandigheid. Dit wordt gedaan door behandeling op maat te bieden waar dit nodig is. Het traject duurt gemiddeld 1,5 jaar. De jongeren worden begeleid op verschillende gebieden, zoals hun dagstructuur, sociaal netwerk, werk, opleiding en er wordt psychosociale hulp aangeboden. Enkeltje zelfstandig is één van de vier opvanglocaties van Leger des Heils.

Contactgegevens:
Tel. (030) 284 05 60
Adres: Kanaalweg 96
E-mail: opvang.mn@legerdesheils.nl

Website: https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/zelfstandigheidstraining