Singelzicht

Singelzicht is een plek waar zorg wordt geboden aan jongeren van 17 tot 23 jaar. Je kan je hiervoor aanmelden wanneer er geen (veilig) onderdak is en/of andere problematiek speelt. Bij Singelzicht worden de jongeren geholpen met behandelingen op maat. Er wordt begeleiding geboden op gebied van: huisvesting, keuzes maken, financiën, scholing, dagbesteding, werk, vrijetijdsbesteding, vrienden, gezondheid zowel mentaal als fysiek, justitiële en juridische zaken, familie en tenslotte op gebied van psychische problemen. Je kan je aanmelden via de website.


https://www.singelzicht.nl

Contactgegevens:
Tel. 030 – 23 03 760
Adres: Wittevrouwenkade 1
Email: aanmelden@singelzicht.nl
Website: https://www.singelzicht.nl