Kostendelersnorm

De kostendelersnorm houdt in dat wanneer iemand een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder er in de woning wonen, hoe lager de uitkering. Dit komt doordat er vanuit gegaan wordt dat met meer volwassenen de kosten gedeeld kunnen worden. De inkomsten van de persoon en de partner tellen mee, omdat die een gezamenlijke huishouding hebben. Van andere medebewoners tellen de inkomsten en het vermogen niet mee. De kostendelersnorm geldt bij en bijstandsuitkering, een Bbz-uitkering, loaw-uitkering en loaz-uitkering.

V
oor meer informatie, zie de website:
https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/uitkeringen/informatie-over-bijstand/hoogte-bijstandsuitkering


Wie tellen niet mee in de kostendelersnorm:

  • Jongeren tot 21 jaar;

  • Mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend;

  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering;

  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg volgen;

  • Leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming van onderwijskosten schoolgaande kinderen;

  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. De huurprijs wordt periodiek geïndexeerd. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.


https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/uitkeringen/informatie-over-bijstand/hoogte-bijstandsuitkering